Cynhyrchu ffilmiau i hyrwyddo gwaith artistiaid: Cwrs undydd yn canolbwyntio ar greu ffilmiau fideo byrion ar-lein ynglŷn â’ch gwaith Lleoliadau:

CASC: llandudno 29th march 2012 10-4pm

 

Nod y gweithdy:

Dysgu’r sgiliau sylfaenol a sut i ddefnyddio’r offer fydd yn galluogi artistiaid i gynhyrchu ffilmiau fideo byrion (tua 2 funud o hyd) i hyrwyddo eu gwaith a’u stiwdios. Gall y ffilm gael ei llwytho wedyn i wefannau Helfa Gelf, YouTube, Vimeo ac ati

Strwythur y Seminar:

  • Cyflwyniad byr i greu ffilmiau hyrwyddo – sut i adrodd stori trwy gyfrwng ffilm/lluniau llonydd, golwg ar bwysigrwydd a’r defnydd o sain/tros-lais.
  • Coffi
  • Profiad ymarferol o ffilmio gofod stiwdio gan ddefnyddio’r wybodaeth a ddysgwyd yn ystod sesiwn y bore.
  • Cinio (wedi’i ddarparu)
  • Creu trac sain a/neu dros-lais
  • Egwyl
  • Golygu’r deunydd crai a dangos eich ffilm ar-lein.

Dewch â: 

Camera digidol o unrhyw fath – mae camerâu ar ffônau symudol yn iawn
(Bydd angen i chi ddod hefyd â gwifrau cysylltu a cheblau pŵer eich camera.)

Gliniadur.

12 delweddau llonydd o’ch stiwdio eich hun – gadewch y rhain ar eich camera / ffôn symudol os oes modd. Cof USB neu CD

Eich datganiad artist – un dudalen A4 ar y mwyaf.

Llyfr nodiadau a phen

Yn ogystal â’r uchod, dewch â darn o’ch gwaith a rhai o’ch deunyddiau celf os gwelwch yn dda.

Lle i 6 cyfranogwyr yn unig fydd ar y cwrs hwn oherwydd natur y gweithdy, felly archebwch le mewn da bryd i osgoi cael eich siomi.

 

I archebu lle, cysylltwch â sabine@helfagelf.co.uk

Postiwyd yn Uncategorized. Paraddolen.

Rho Ymateb

E-bost ni fydd yn cael ei gyhoeddi. * (gofynnol)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>